Vandtilvænning

ÆllingVandtilvænning trin for trin

Man tænker måske ikke lige over det. Men der er en hel række færdigheder, der skal trænes, når man ikke er vant til vand. Man skal lære en helt ny naturlov at kende.

Hvis man bare kaster sig ud i det, bliver man let overrasket af, hvordan vandet reagerer. Måske reagerer man selv uhensigtsmæssigt med risiko for en dårlig oplevelse.

Masser af vandtid, fri leg og eksperimenter er vigtigt. Men hvis vandtilvænningen skal være rigtig effektiv, må man også arbejde målrettet.

Gode oplevelser giver tryghed.

Det er ikke nok, at du véd, at du kan klare dig i vandet.
Din “krop” skal vide det. Du skal lagre så mange succesoplevelser, at den mest primitive del af hjernen – “krybdyrhjernen” – opfatter, at den hverken behøver at kæmpe eller flygte. Derfor skal man ikke overskride sine grænser, men flytte dem foran sig.

Når du sørger for mange gode oplevelser i vandet, vil  “kroppen” til sidst forbinde vandet med noget godt. Arkivér succes på succes.

Online kursus:

Vandtilvænning trin for trin

Vandtilvænning trin for trin indgår i den samlede online kursuspakke