Flere baderegler

Hold dig på afstand af moler og bølgebrydere

Badning forbudt – i moser og grusgrave

Svøm aldrig på luftmadras eller badedyr i fralandsvind

Krampe – læg dig ned at flyde,stræk evt. musklen ud.

Hestehuller – Kæmp aldrig imod strømmen. Flyd med indtil vandet står stille over hestehullet, svøm så langs stranden og ind til land.

Hold dig fra det dybe indtil du kan svømme 200 m

Ved ulykke:

Træk vejret dybt, spar på kræfterne, læg en plan!

Søg hjælp: Træd vande og vink med armen over hovedet,

læg dig på ryggen og råb om hjælp…