Hvis du opdager en ulykke

Giv dig tid til at tænke dig om

Undgå at udsætte dig selv for fare

Stands ulykken i det omfang du kan:

  1. Ræk
  2. Kast
  3. Sejl
  4. Svøm
  5. Bjærg

 Alarmér

Ring 1-1-2

Sig HVEM du er, HVAD der er sket og HVOR du ringer fra